اخبار فرمانداري
1396/03/30
  • امام جمعه بهار’گفت: اولين وظيفه انبياء امر به معروف و نهي از منکر است و در اين راستا آن جامعه‌اي موفق‌تر است که در آن امر به معروف و نهي از منکر به خوبي ترويج و گسترش پيدا کند

    ..
  • گردهمايي کميته بانوان امر به معروف و نهي از منکر شهرستان بهار در محل دفتر امامت جمعه  برگزار شد.در اين گردهمايي امام جمعه بهاربر ترويج امر به معروف و نهي از منکر در جامعه تاکيد کرد و افزود: ترويج اين فريضه مهم يک عزم همگاني را مي‌طلبد.حجت الاسلام حاتم نيا تاکيد کرد: اولين وظيفه انبياء امر به معروف و نهي از منکر است و در اين راستا آن جامعه‌اي موفق‌تر است که در آن امر به معروف و نهي از منکر به خوبي ترويج و گسترش پيدا کند.وي با بيان لزوم توجه به فريضه ديني امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يک مسئوليت ديني و اجتماعي از سوي تمامي افراد جامعه، افزود: وقتي که خود مردم مروج اين فريضه ديني باشند ميزان تاثيرگذاري آن نيز افزايش مي يابد.وي با اشاره به اينکه جامعه در فضاي امر به معروف و نهي از منکر به پيروزي مي‌رسد، تصريح کرد: آنچه شرع مقدس اسلام و عقل سليم و عرف جامعه اسلامي به عنوان معروف و منکر مي‌شناسد مي‌تواند به عنوان ملاک عمل قرار بگيرد و لذا عرف و حکم اسلامي مي‌تواند تعيين‌کننده معروف و منکر نيز باشدوي در ادامه به عمليات موشکي سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: اين حرکت بجا و مناسب بود و تمام دشمنان را بهت زده کرد و اين عمليات نشان از قدرتمند بودن ايران اسلامي در جهان دارد.