اخبار فرمانداري
1396/12/17
  • بخشدار مرکزي بهار گفت:با توجه به هزينه هايي که جهت حفظ و نگهداري روستاهاي گردشگري شده است اين روستاها مي تواند با توجه به بافت و اقليم طبيعي از اهداف مسافرين براي مسافرت باشد

    ..
  • جلسه ستاد فرعي هماهنگي خدمات سفر بخش مرکزي بهار بخشدار مرکزي بهار به رياست بخشدار مرکزي بهار و با حضور دهياران و ساير اعضا در سالن جلسات تشکيل شد. ابتدا بخشدار مرکزي گفت : استقبال از مسافرين و گردشگران روستايي ، در تابستان توسط روستائيان بايد فرهنگ سازي شود تا با جذب مسافر در اشتغالزايي روستاها موثر باشد. محمد رضا شفيعي در ادامه اظهار داشت: با توجه به هزينه هايي که جهت حفظ و نگهداري روستاهاي گردشگري شده است اين روستاها مي تواند با توجه به بافت و اقليم طبيعي از اهداف مسافرين براي مسافرت باشد. لذا مي طلبد نسبت به تنظيف معابر ، آماده سازي مساجد و حسينيه ها ، پاکسازي حاشيه جاده هاي روستايي و تهيه و توزيع بروشور راهنماي گردشگري و ساير خدمات جهت رفاه حال گردشگران اقدام نمائيم.