اخبار فرمانداري
1397/10/11
  • فرماندار بهار گفت: طرح نماد نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان در شهرستان بهار با همکاري ادارات اجرا خواهد شد

    ..
  • شوراي آموزش و پرورش شهرستان بهار با محوريت طرح نماد در محل فرمانداري برگزار شد. در اين جلسه ابتدا فرماندار بهار گفت: طرح نماد نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان در شهرستان بهار با همکاري ادارات اجرا خواهد شد.احسان قنبري اضافه کرد: در راستاي جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي در دانش آموزان اين طرح با يک ميليارد تومان اعتبار آغاز شده است.در ادامه مدير آموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: در اجراي طرح نماد قانونگذار دستگاه‌هاي مختلفي را براي اجراي کار تعريف کرده و ادارات به صورت تيمي طرح جامعي را در شهرستان اجرا خواهند کرد.يوسف سعيدي افزود: اين طرح در ? استان کشور اجرا مي‌شود که در شهرستان بهار به دليل آمادگي و داشتن پتانسيل ها و توان لازم به عنوان پايلوت اجراي طرح انتخاب شده است.سعيدي اضافه کرد: استقرار دفتر تيم پروژه و انتخاب سفيران پروژه انجام شده و طي ?? ساعت کلاس ضمن خدمت براي ?? نفر از مشاوران مربيان و مديران توانمند و علاقه‌مند آموزش‌هاي لازم را ديده اند.وي افزود: نظارت و هدايت در برگزاري کلاس هاي تربيت مربي توسط دفتر پروژه انجام شده و نظارت بر نحوه صحيح تخصيص اعتبارات ميان مدارس براي پروژه و براي اجراي طرح صورت گرفته است.وي تصريح کرد: اعتبار يک ميليارد توماني اجراي طرح نماد به تناسب مدارس مجري طرح و دستهاي متناظر در مرحله اول بر اساس سرانه و در مرحله دوم بر اساس تعداد پرونده هاي مراقبتي تشکيل شده انجام خواهد شد و در اين طرح معلمان والدين و دانش آموزان آموزش ها به مهارت هاي لازم را کسب خواهند کرد.وي به آغاز اجراي طرح در مدارس شهرستان بهار از هفته جاري خبر داد و گفت: اقدامات گوناگوني در راستاي اجراي طرح نماد تاکنون صورت گرفته است که مي‌توان به تشکيل و برگزاري ستاد برگزاري طرح نماد با حضور نمايندگان ادارات، برگزاري جلسات شوراي آموزش و پرورش با محوريت نماد، برگزاري جلسات عمومي جهت مديران و برگزاري جلسات تخصصي سازماندهي مربيان براي آغاز به کار در مدارس صورت گرفته است.در ادامه معاون تربيت بدني و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: ايجاد آسيب هاي اجتماعي در کنار تشکيل جوامع به خصوص جواب شهري روبه گسترش و فرايندي طبيعي است. عبدالله جعفري اضافه کرد: ما بالغ بر ?? نوع آسيب اجتماعي را در بين دانش آموزان شناسايي کرده ايم که ‌هاي زيادي در مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي اجرا شده است. وي ادامه داد: ?? طرح دار سال هاي گذشته به سبک سنتي در مدارس اجرا شده و اعتقاد بر اين بوده که مديريت آسيب هاي اجتماعي در حوزه دانش آموزي با يک نگرش جامعي وجود داشته باشد. جعفري اظهار داشت: طرح نماد در حوزه جسم و روان دانش آموزان با ?? دستگاه همکار اجرا خواهد شد.وي ادامه داد: سال قبل ?? آموزشگاه در ناحيه يک همدان و در شهر ملاير طرح نمادرا اجرا کردند و در سال آينده اجراي نماد براي تمام دانش آموزان کشور اجرا خواهد شد. وي به ويژگي‌هاي طرح نماد اشاره کرد و گفت: راهبردي بودن طرح زيربنايي سيستمي فراگيري همه دانش آموزان طولاني‌ مدت بودند از ويژگي‌هايي است که اين طرح را به عنوان طرح قابل اميد در آموزش و پرورش مطرح کرده است.در ادامه معاون قضايي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان با اشاره به اجراي طرح نماد اظهار کرد: اين طرح در حوزه آسيب‌هاي دانش‌آموزي مورد اهميت قرار گرفته و شامل برنامه‌ريزي براي پيشگيري و آموزش دانش‌آموزان است.سعيد گلستاني بيان کرد:طرح نماد با پشنوانه‌ي علمي اساتيد دانشگاهي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي دانش آموزان ابلاغ شده است که اطلاعات دانش‌آموز بر اساس شناسايي معلم، والدين و خود شخص در يک سامان ثبت مي‌شود و مشکلات فيزيکي، روحي رواني و رفتاري آنان گام به گام مشخص مي‌شود.وي با بيان اينکه طبق برنامه طرح نماد تا پايان برنامه ششم به انجام مي‌رسد، گفت: طرح نماد در چند گروه از جمله حوزه دانش آموزي در گروه خاص، والدين و معلمان بايد انجام شود که در استان همدان به صورت پايلوت شروع شده است و لازم است جلسات توجيهي بيشتري برگزار کنيم.معاون قضايي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان در پايان تصريح کرد: طرح جامع نماد با همکاري ? وزارتخانه اعم از وزارت بهداشت، مؤسسات بنياد برکت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، استانداري همدان و ديگر ارگان‌ها با مديريت قوه قضائيه انجام مي‌شود.