اخبار فرمانداري
1397/10/11
  • فرماندار بهار گفت: اعضاي مجمع خيرين مدرسه ساز با ايثار و فداکاري وارد اين عرصه شده اند و مدرسه سازي ذخيره دنيا و آخرت است.

    ..
  • جلسه مجمع خيرين مدرسه ساز شهرستان بهاردر محل آموزشگاه خيري عليگلي برگزار شد. در اين جلسه ابتدافرماندار بهار گفت: اعضاي مجمع خيرين مدرسه ساز با ايثار و فداکاري وارد اين عرصه شده اند و مدرسه سازي ذخيره دنيا و آخرت است. احسان قنبري ادامه داد: خيرين مدرسه ساز در دولت تدبير و اميد بيش از 5 هزار متر مربع فضاي آموزشي خيري با اعتباري بالغ بر 4 ميليارد تومان در شهرستان بهار احداث کرده اند. وي گفت: آموزش و پرورش را دستگاه انسان سازي در همه جوامع عنوان کرد و افزود: براي داشتن جامعه اي توسعه يافته نيازمند تربيت انسان هاي توسعه يافته است. وي تصريح کرد: اعتبارات آموزش و پرورش جوابگوي نياز نيست که بايد خيرين در اين عرصه وارد شده و ياري گراين مديريت باشند. وي تأکيد کرد: بايد از ظرفيت حضور خيرين مدرسه ساز در راستاي تقويت ابعاد معنوي و همچنين ترويج فرهنگ مشارکت بهره گيري لازم انجام شود.در ادامه مدير آموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: سياست مجمع خيرين مدرسه ساز شهرستان بهار تکميل پروژه هاي نيمه تمام است که اميدواريم با مشارکت خيرين شهرستان و بهاري هاي هاي مقيم خارج شهرستان، بتوانيم پروژه هاي نيمه تمام را تکميل و تحويل دانش آموزان منطقه بدهيم.يوسف سعيدي ضمن تقدير از خانواده زنده ياد عليگلي تصريح کرد:آموزشگاه خيري علي گلي با رعايت آخرين استانداردهاي آموزشي و فني در زميني به مساحت 2118 متر مربع و زير بناي 1000 متر مربع در 2 طبقه، 15 اطاق و 3 باب مغازه تجاري با اعتباري بالغ بريک ميليارد و 200 ميليون تومان توسط فرزندان آن مرحوم احداث و در اختيار آموزش و پرورش شهرستان بهار قرار گرفته است و 200 دانش آموز در شهرستان بهار با افتتاح اين مدرسه خيري از فضاي آموزشي استاندارد بهره مند مي شوند. وي خبر داد:عمليات اجرايي آموزشگاه 6کلاسه خيري حجت الاسلامي در دهه فجر آغاز خواهد شد که اين پروژه در زميني به مساحت 1900متر مربع و زير بناي يک هزار متر مربع با اعتباري بالغ بر يک ميليارد و 500 ميليون تومان توسط خير محمد باقر حجت الاسلامي ساخته خواهد شد.وي ادامه داد: تخريب آموزشگاه طالقاني انجام شده و با رايزني هاي صورت گرفته هيچ گونه مشکلي براي آغاز پروژه نداريم.سعيدي ادامه داد: در سال جاري پس از افتتاح پروژه زنده ياد عليگلي اين دومين پروژه خيري است که تا مهر ماه سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.وي خبر داد: جشنواره خيرين مدرسه ساز شهرستان بهار تا پايان ماه جاري با حضور يک هزار نفري خيرين در تالار پذيرايي بهاران برگزار خواهد شد.