اخبار فرمانداري
1397/10/15
  • مسابقات کشتي آزاد قهرماني انتخابي استان در رده نوجوانان در رشته آزاد به ميزباني شهرستان بهار برگزار شد

    ..
  • مسابقات کشتي آزاد قهرماني انتخابي استان در رده نوجوانان در رشته آزاد به ميزباني شهرستان بهار برگزار شد. در اين مسابقات که 110 کشتي گير در قالب 10 تيم در 10 وزن حضور داشتنددر نتيجه در وزن 45 کيلوگرم امير حسين سلطاني از همدان – 48 کيلو گرم احمد رضا حسيني از ملاير – 51 کيلو گرم امير حسين عبدي از همدان – 55 کيلو گرم آرش علي دادي از نهاوند – 60 کيلو گرم ايمان محمد حسيني از ملاير – 65 کيلو گرم امين رحماني از همدان – 71 کيلو گرم حميد دارابي از نهاوند – 80 کيلو گرم مهدي حاجيلوييان از همدان – 92 کيلو گرم فردين طالبي از اسد آباد و 110 کيلو گرم مهدي خزايي از نهاوند نفرات اول هر وزن را به خود اختصاص دادند و در نتيجه تيمي نيز