اخبار فرمانداري
1397/10/18
  • اعتکاف علمي در مدرسه علميه صديقه کبري (س) شهرستان بهار به مدت دو روز در حال برگزاري است.

    ..
  • اعتکاف علمي در مدرسه علميه صديقه کبري (س) شهرستان بهار به مدت دو روز در حال برگزاري است. به گزارش خبرنگار ما اين اعتکاف در راستاي افزايش راهبردي شيوه مطالعه موفقيت آميز برگزار شده است و 150 طلبه در 5 پايه به مباحث دروس ادبيات عرب، فقه و اصول، احکام، تفسير علوم قرآني، فلسفه و منطق، تارخ و حقوق و سياست مي پردازند.امام جمعه بهار در بازديد از مباحث درسي طلاب گفت: اعتکاف علمي از اهميت بسياري برخوردار است و بايد از شيوه هاي علمي جهت مباحث بهره برد به طوري که همه مباحث درسي حوزه به صورت دقيق آموخته شود تا بتوانيم پاسخگوي شبهات اينترنتي و جنگ نرم دشمن باشيم. حجت الاسلام حاتم نيا اضافه کرد: در حوزه هاي علميه علاوه بر کسب علم بايد به معنويت نيز پرداخته شود و اين مراسمات نيز در جهت ارتقاي علمي و معنوي برگزار شود. وي استفاده از قرآن و توجه به راهنمايي هاي ائمه مي تواند راهگشا بوده و مسير درست را در زندگي به ما نشان دهد.