اخبار فرمانداري
1397/08/26
  • نشست کتابخوان «کيميا گران خاک» در هفته کتاب با محوريت هنر سفال و سراميک در شهر جهاني سفال لالجين ?? آبان ماه برگزار مي شود.

    ..
  • رئيس اداره کتابخانه هاي عمومي شهرستان بهاردر گفتگويي ما بابيان اينکه ?? عنوان برنامه فرهنگي، ترويجي در هفته کتاب، کتابخواني برگزار مي شود، عنوان داشت: يکي از برنامه هاي شاخص اين هفته، برگزاري نشست کتابخوان «کيميا گران خاک» در هفته کتاب با محوريت هنر سفال و سراميک در شهر جهاني سفال و به مناسبت رويداد همدان ???? بوده که با همکاري شهرداري لالجين ?? آبان ماه برگزار مي شود.معصومه فزوني به ديگر برنامه هاي اين هفته همچون برگزاري نشست هاي کتابخوان مدرسه اي و کتابخانه اي، نقد کتاب، مسابقات کتابخواني اشاره و بيان کرد: اجراي برنامه هاي کاردستي، نمايش خلاق، قصه گويي و جمع خواني از جمله برنامه هاي اين هفته است.رئيس کتابخانه هاي عمومي شهرستان بهار اظهار کرد: برپايي نمايشگاه هاي کتاب، بازديد مسئولان از کتابخانه هاي شهرستان و عضويت رايگان در کتابخانه ها نيز از برنامه هاي پيش رو است.فزوني عنوان کرد: شهرستان بهار داراي ?? باب کتابخانه عمومي شامل ? باب کتابخانه شهري و ? کتابخانه روستايي است و در حال حاضر ? هزار و ??? نفر عضو کتابخانه هاي عمومي اين شهرستان هستند که اين نفرات ?.? درصد از جمعيت شهرستان بهار را شامل مي شوند.