اخبار فرمانداري
1397/08/26
  • فرماندار بهار گفت:کتاب به قدري مهم است که خداوند سخنان خود را در قالب کتاب براي امت ارائه کرده است

    ..
  • به مناسبت هفته کتاب و کتابخواني نشست مسئولين کتابخانه هاي عمومي شهرستان با فرماندار بهار برگزار شد. در اين نشست فرماندار بهار گفت:کتاب به قدري مهم است که خداوند سخنان خود را در قالب کتاب براي امت ارائه کرده و اولين کتاب خلقت، کتاب آسماني داراي اضلاعي است که بسيار عظيم است. احسان قنبري اضافه کرد: فراگيري علم، مطالعه و پژوهش در دين اسلام از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. وي ابراز داشت: يکي از مهمترين مباحث در روند ترويج مطالعه مفيد، برقراري ارتباط چهره به چهره کتابداران با مخاطبين در گروه هاي سني مختلف و به ويژه کودکان و نوجوانان است. وي خاطر نشان کرد: بايد با اتخاذ سياست هاي صحيح انس با کتاب از سنين پايه اي در ميان فرزندان ما نهادينه شود. وي تصريح کرد: کتاب محصول انديشه هاي مولف براي تاثيرگذاري بر جامعه هدف و رابطه بين انديشه هاي جامعه و جامعه هدف کتاب است.وي با اشاره به ويژگي هاي جامعه موفق افزود: جامعه اي موفق است که در آن علم و دانش توسعه يافته باشد. فرمانداربهار با بيان اينکه آمار مطالعه در شهرستان بهار پايين است، گفت: متوليان فرهنگي شهرستان بايد پل ارتباطي ميان مطالعه و نسل جوان برقرار کند زيرا با وجود اينکه شهرستان بهار از حيث دارا بودن امکانات و تجهيزات کتاب و کتابخواني غني است ولي همچنان درصد مطالعه پايين است.