اخبار فرمانداري
1397/08/30
  • مدير جهاد کشاورزي شهرستان بهار از آغاز برداشت محصول زعفران در اين شهرستان خبر داد.

    ..
  • مدير جهاد کشاورزي شهرستان بهار با اشاره به آغاز برداشت زعفران در اراضي اين شهرستان ، گفت: کشت زعفران در زمين‌هاي زراعي اين شهرستان، به‌ويژه در اراضي کم آب با استقبال خوبي روبه‌رو شده است.مهندس کرمي افزود ، در حال حاضر در اين شهرستان بيش از 20 هکتار از اراضي کشاورزي شهرستان بهار زير کشت زعفران رفته است و پيش‌بيني مي‌شود با استقبال بيش از پيش کشاورزان و برنامه‌هاي ترويجي جهاد کشاورزي اين مقدار افزايش يابد.وي در ادامه اظهار داشت: در راستاي تغيير و اصلاح الگوي کشت، زعفران و برخي گياهان دارويي با مشاوره جهاد کشاورزي بعنوان جايگزين کشت هاي پر آب بر پيشنهاد و در حال عملياتي شدن است.مدير جهاد کشاورزي بهار از تمامي کشاورزان که راغب به کشت زعفران در سطح اراضي کشاورزي خود هستند، خواست با هماهنگي و راهنمائي مراکز جهاد کشاورزي تابعه و پس از آموزش‌هاي لازم نسبت به احداث مزرعه زعفران و ساير گياهان کم آب بر اقدام نمايند..وي در پايان ميزان توليد شهرستان را از مزارع زعفران بيش از 80 کيلو گرم اعلام و افزود اين مقدار توليد جهت مصرف شهرستان و استان عرضه بازار مصرف ميگردد.