اخبار فرمانداري
1397/09/03
  • فرمانده سپاه ناحيه بهارگفت:امروز پيشکسوتان بسيج و پاسدار در همه عرصه ها با روحيه بالاي بسيجي همچنان منشا خدمت هستند.

    ..
  • بمناسبت گراميداشت هفته بسيج از پيشکسوتان بسيجي در شهر بهار سرکشي و دلجويي شد. در اين سرکشيها فرمانده سپاه ناحيه بهارحضور رزمندگان و پيشکسوتان را در کنار جوانان امري ضروري دانست چرا که مي توانند تجربيات خود را به آنان منتقل کنند. سرهنگ سيد جواد حسيني با اشاره به رشادتها و ايثارگريهاي رزمندگان و پيشکسوتان دوران دفاع مقدس گفت:امروز پيشکسوتان بسيج و پاسدار در همه عرصه ها با روحيه بالاي بسيجي همچنان منشا خدمت هستند. وي گفت : پيشکسوتان سرمايه هاي ارزشمند بسيج و سپاه هستند.وي خطاب به پيشکسوتان گفت: بزرگترين سرمايه شما گذشته شماست و بايستي به گذشته خود افتخار کنيد و اين گذشته را حفظ کنيد و دفاع کنيد و اين را مطمئن هستيم که اگر روزي سختي و جنگ باشد بازهم شما پيشکسوتان در صحنه ها حضور خواهيد يافت و شما قهرمان هستيد.