اخبار فرمانداري
1397/09/03
  • امام جمعه بهارگفت : بايد با بررسي کارشناسانه، راهبردها و راهکاري جلوگيري از اين آسيب‌ها را در جامعه نهادينه کرد

    ..
  • شوراي فرهنگ عمومي شهرستان بهار در مسجد امام حسين (ع) تشکيل جلسه داد. در اين جلسه امام جمعه بهاراظهار داشت: شوراي فرهنگ عمومي کشور مهمترين عضو عالي انقلاب فرهنگي است و اين شورا به دليل نياز جامعه و تحول جامعه و توجه به آداب و سنن ايجاد شده است. حجت الاسلام حاتم نيا با اشاره به اينکه آسيب‌هاي اجتماعي را نبايد زياد آشکار کرد اما بايد آن‌ها را شناسايي کرد، افزود: بايد با بررسي کارشناسانه، راهبردها و راهکاري جلوگيري از اين آسيب‌ها را در جامعه نهادينه کرد.وي افزود: شوراي فرهنگ عمومي بهترين مکان براي طرح موضوعات اجتماعي و فرهنگي است تا با بررسي چالش ها و واقعيت هاي موجود براي رسيدن به راه حلي منطقي به نتايج عملياتي رسيد.وي در ادامه به فضاي مجازي اشاره کرد و گفت: بارزترين مشکل فضاي مجازي در حال حاضر ، طلاق عاطفي زوجين، کاهش صميميت و ارتباط در فضاي حقيقي خانواده ها است. امام جمعه بهارگفت؛ اگر استفاده از اين فضا با برنامه مناسب انجام شود يک فرصت تلقي مي شود در غير اينصورت مي تواند تهديدي جدي در جامعه به شمار رود. رئيس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان بهار افزود: يکي را راه هاي محافظت جامعه ،خصوصا خانواده در برابر تهديدات فضاي مجازي فرهنگ سازي و تسلط به اين فضا است که نيازمند آموزش و فرهنگ سازي است و ادارات و نهاد هاي فرهنگي لازم است بيش از گذشته در اين راستا ورود کنند. وي گفت:در بحث آسيب هاي اجتماعي، خانواده يکي از اساسي ترين کانون هاي اجتماعي است که در شکل گيري شخصيت افراد تاثير فراوان دارد.