اخبار فرمانداري
1398/05/31
  • دکتر حسيني يمين استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: امام موسي کاظم (ع) به خاطر تحمل ناملايمات زمان ، به کاظم معروف شد.

    ..
  • بمناسبت گراميداشت ولادت امام موسي کاظم(ع) مراسمي در مسجد علي بن ابيطالب (ع) شهرستان بهار برگزار شد. در اين دکتر حسيني يمين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دوران اسارت امام موسي کاظم (ع) در زندان مخوف حاکم مستبد و ظالم عباسي گفت: اين امام مظلوم در بند و اسارت يکي از شقي ترين و ظالم ترين حاکمان وقت قرار داشت ، ولي با توکل و دعا و نيايش به درگاه باريتعالي شرايط سخت و ناگوار را تحمل مي کرد. وي ادامه داد: حکومت هارون الرشيد نسبت به امام موسي کاظم (ع) بسيار سخت گيري مي‌کرد و علاوه بر محدوديت‌هايي که عليه امام (ع)اعمال کرده بود وي رابه مدت 14 سال در حبس و زندان کرد طوري که ارتباط مردم با امام موسي کاظم (ع) قطع شده و يا به حداقل رسيده بود.وي افزود: امام موسي کاظم (ع) به خاطر تحمل ناملايمات زمان ، به کاظم معروف شد و اخلاق او در علم و تواضع ، مکارم اخلاق و کثرت صدقات و سخاوت و بخشندگي مثال زدني بود.