اخبار فرمانداري
1398/07/17
  • همايش همياران پليس با حضور دانش آموزان مدارس شهر بهار در محل کانون ميعاد برگزار شد.

    ..
  • همايش همياران پليس با حضور دانش آموزان مدارس شهر بهار در محل کانون ميعاد برگزار شد. در اين همايش رييس پليس راهور شهرستان بهاربه تشريح نقش همياران پليس در کاهش تخلفات راهنمايي و رانندگي و تصادفات جاده‌اي پرداخت و افزود: مشارکت دانش آموزان در طرح‌هاي ترافيکي با عنوان هميار پليس در تقويت مسائل راهنمايي و رانندگي نقش عمده‌اي دارد.سرگرد پرويز شمس افزود: ترويج رعايت مقررات در ميان دانش‌آموزان و کاهش ميزان تخلفات در ميان بزرگسالان، از ويژگي‌هاي مهم همياران پليس است.وي بيان کرد: يکي از اصلي‌ترين وظايف همياران پليس همراهي خانواده‌ها در مسافرت‌ها براي رعايت مقررات ايمني و رانندگي است به گونه‌اي که فرزندان آنها گاه تذکرهاي لازم را به والدين خود مي‌دهند.وي اظهار کرد: پليس راهور در سايه آگاهي، ارائه آموزش‌هاي لازم و فرهنگ‌سازي و با مشارت همياران مي‌تواند بهترين عملکرد را در کاهش سوانح و تصادفات داشته باشد.شمس تصريح کرد: دوران کودکي بهترين زمان براي فراگيري و آموزشاستواگرآموزشيدرايندورانبهکودکاندادهشود،درآيندهجامعهبا مشکلات کمتري مواجه خواهد بود.وي افزود: مصمم هستيم تا ايمني و سلامتي دانش آموزان را که براي کشور اهميت دارد و يک سرمايه است مورد توجه قرار دهيم و براي تقويت آن برنامه هاي آموزشي را تقويت کنيم.وي با بيان اينکه فرهنگ‌سازي ترافيک در سنين پايه نتايج بيشتري را به همراه دارد، گفت: در تلاش هستيم تمامي دانش آموزان پايه ابتدايي و راهنمايي را تحت پوشش طرح همياران پليس قرار دهيم