اخبار فرمانداري
1397/12/25
  • فرماندار بهار در کميته برنامه‌ريزي شهرستان بهار گفت: تخصيص اعتبارات جاري ادارات به صورت صدرصدي ابلاغ شده است

    ..
  • فرماندار بهار در کميته برنامه‌ريزي شهرستان بهار گفت: تخصيص اعتبارات جاري ادارات به صورت صدرصدي ابلاغ شده است و پرداختي‌ها از امروز شروع مي شود.احسان قنبري اضافه کرد: اعتبارات سال ?? از محل سرمايه استاني ??درصد، از محل ارتقاي شاخص‌هاي توسعه ?? درصد، اعتبارات ?? درصد ارزش افزوده مختص ادارات ورزش و جوانان و نوسازي ?? درصد، اعتبارات ? درصد نفت و گاز ?? درصد، تاکنون اختصاص يافته است.وي به پروژه کنارگذر غربي همدان اشاره کرد و گفت: اين پروژه از پروژه هاي مهم استان است که در محدوده شهرستان بهار قرار دارد؛ به طول ?? کيلومتر و عرض ?? متر در حال اجرا مي باشد و در صورت تامين اعتبار در سال ?? به بهره برداري خواهد رسيد.وي در خصوص پروژه زيرگذر نهالستان گفت براي اجراي اين پروژه ?? باکس آماده شده و پس از تعطيلات نوروز گودبرداري و تعبيه باکسها صورت خواهد گرفت.فرماندار بهار با تاکيد بر تامين امنيت دستگاه هاي اجرايي در ايام تعطيلات نوروز گفت: تامين امنيت دستگاه هاي اجرايي بايد مد نظر قرار گيرد و خدمات دهي شهرداري ها به گردشگران مسافران در ايام تعطيلات به صورت ?? ساعته خواهد بود.قنبري به پروژه‌هاي مهم سال ?? اشاره کرد و گفت: پروژه هاي محور گردشگري مسير ميدان نيايش بهار تا لالجين، مجتمع اقتصادي (کارگاهي) در مهاجران و مجتمع کاميون و تريلرسازي صالح آباد از اولويت هاي سال ???? است.