اخبار فرمانداري
1397/12/28
  • 14 غرفه عرضه ميوه شب عيد در شهرستان بهار پيش بيني شده است

    ..
  • 14 غرفه عرضه ميوه شب عيد در شهرستان بهار پيش بيني شده است. اين مطلب را رييس اداره تعاون روستايي شهرستان بهار عنوان کرد و افزود: از اين تعداد 5 غرفه در شهر بهار2 غرفه در لالجين – 2 غرفه در صالح آباد -1 غرفه در مهاجران و 4 غرفه در روستاهاي تابعه در نظر گرفته شده است. مجتبي عباسي ادامه داد: براساس کميته تنظيم بازار قيمت ميوه مشخص بشه از فردا توزيع ميوه آغاز خواهد شد و براي اين مسئله به هيچ عنوان مشکلي در شهرستان وجود ندارد. وي گفت : سهميه شهرستان بهار براي ميوه شب عيد 105 تن است که 35 تن سيب و 70 تن پرتقال است