اخبار فرمانداري
1398/01/20
  • فرمانده سپاه ناحيه بهار عنوان کرد: چهارمين مرحله کمک هاي نقدي و غير نقدي مردم شهرستان بهار به استان هاي گلستان و لرستان اعزام شد.

    ..
  • فرمانده سپاه ناحيه بهار عنوان کرد: سپاه شهرستان بهار با تمام قوا و با کمک همه ظرفيت ها در سيل اخير اقدامات مطلوبي انجام داده است. سرهنگ مهدي هندي ورکانه ادامه داد: تا به امروز چهارمين مرحله اعزام مردم شهرستان بهار به استان هاي گلستان و لرستان را شاهد هستيم که ارزش ريالي محموله هاي ارسالي بيش از 100 ميليون تومان شامل انواع کنسروها، آب معدني و پوشاک ،فرش ،مواد غذايي،خشکبار و ساير نيازمنديهاي که از طريق رسانه ملي اعلام شده جمع‌آوري شده و ارسال کرده ايم. وي خبر داد: در اعياد شعبانيه جشن‌هاي گلريزان جهت استفاده از تمام ظرفيت ها توسط سپاه شهرستان بهار برگزار خواهد شد.وي گفت:در سطح شهرها و روستاهاي شهرستان بهار نيز اقدامات مطلوبي توسط نيروهاي بسيج در بارندگي هاي اخير انجام شده است. فرمانده سپاه ناحيه بهار خاطر نشان کرد:سال گذشته 4 خانه نيازمند در سطح شهرستان توسط گروههاي جهادي ساخته شده است و امسال نيز در روستاهاي محروم خدمات گسترده تري خواهيم داشت.وي از مردم خواست کمکهاي نقدي و غير نقدي خود را به پايگاههاي بسيج تحويل داده تا به استان هاي سيل زده ارسال نماييم.