اخبار فرمانداري
1398/01/24
  • نمازگزاران شهر بهار پس از اقامه نماز جمعه با برگزاري راهپيمايي، ضمن محکوميت اقدام آمريکا ، همدلي و انسجام خود را با سپاه پاسداران نشان دادند.

    ..
  • نمازگزاران شهر بهار پس از اقامه نماز جمعه ?? فروردين با برگزاري راهپيمايي، ضمن محکوميت اقدام آمريکا در قراردادن نام سپاه در ليست گروه‌هاي تروريستي، همدلي و انسجام خود را با سپاه پاسداران نشان دادند. مردم شهر بهار با سر دادن شعارهاي مرگ بر آمريکا، مرگ بر اسرائيل، آمريکا در چه فکريه، ايران پر از سپاهيه و شعارهاي کوبنده ديگر عليه آمريکاي جنايتکار در اين راهپيمايي حضور يافتند تا با مشت محکمي بر دهان آمريکا بکوبند.در پايان اين مراسم ضمن قرائت قطعنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در محکوميت اقدامات استکبار جهاني ، دکتر پور مختار نماينده مردم شهرستانهاي بهار و کبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي، پيرامون هميشه در صحنه بون مردم ولايتمدار و انقلابي در راستاي حمايت از کشور، نظام و سپاه سخنراني نمودند.