اخبار فرمانداري
1398/12/11
  • فرماندار بهار در ستاد تنظيم بازار شهرستان بهارعنوان کرد: بازار نقش بسيار مهم و کليدي در رابطه با تامين نياز مردم دارد.

    ..
  • ستاد تنظيم بازار شهرستان بهار در محل فرمانداري تشکيل جلسه داد.در اين جلسه فرماندار بهار در بر نظارت جدي بر واحدهاي صنفي به منظور کنترل بازار تاکيد کرد و گفت: با توجه به ايام پايان سال و فرارسيدن سال نو ، براي جلوگيري از تخلفات احتمالي و تامين بدون دغدغه اقلام ضروري مردم، بايد نظارت ها را به صورت جدي دنبال کرد. احسان قنبري اضافه کرد: بازار نقش بسيار مهم و کليدي در رابطه با تامين نياز مردم دارد و در اين راه مسئولين دستگاههاي ذيربط وظيفه سنگيني بر عهده دارند. وي خاطر نشان کرد : با توجه به مشکلاتي که بيماري کرونا در کشور بوجود آورده است ، نياز است در جهت اقلام بهداشتي نيز توجه ويژه اي داشت و با متخلفيني که قصد سوء استفاده از شرايط بحراني را دارند برخورد قاطع نمود .