اخبار فرمانداري
1399/11/06
  • فرماندار بهار گفت: روستاها کانون توليد و ارزش آفريني هستند

    ..
  • فرماندار بهار نيز در ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان بهار که با رويکرد هر روستا يک سمن برگزار شد،: روستاها کانون توليد و ارزش آفريني هستند که متناسب با نيازها و توانمندي اقتصادي مي توان، به تعبيه و ايجاد ساير صنايع و خدمات مرتبط با اقتصاد روستا براي استفاده حداکثري از ظرفيت توليدي و اشتغالزايي روستايي پرداخت.وي با اشاره به گسترش سازمان هاي مردم نهاد در روستاها افزود: بايد جلسات بيشتري در اين راستا برگزار شود و از ظرفيت همه دستگاهها به خصوص آموزش و پرورش و سپاه در اجراي طرح هر روستا يک سمن استفاده شود.احسان قنبري خواستار توجه به ورزش روستاها شد و افزود: بسياري از روستاهاي شهرستان فاقد امکانات ورزشي هستند که اميدواريم مديرکل ورزش و جوانان توجه ويژه اي به افزايش خانه هاي روستايي در روستاهاي بهار داشته باشند.در اين نشست صفي زاده رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان به همراه قشمي کارشناس مشارکت هاي اجتماعي فرمانداري و بهادربيگي از فعالين اجتماعي شهرستان در خصوص نحوه اجراي طرح هر روستا يک سمن توضبحات ارائه نمودند.همچنين ساغرچي بخشدار لالجين و شفيعي بخشدار مرکزي در خصوص اجراي طرح هر روستا يک سمن در لالجين و بهار به ارائه گزارش پرداختند. بخشدار لالجين گفت: تاکنون 18روستاي بخش لالجين براي ثبت سمن اعلام آمادگي کرده اند که اين يک ظرفيت بسيار عظيم براي مشارکت اجتماعي روستاييان مي باشد.در ادامه مديرکل ورزش و جوانان استان گفت: امروزه مشارکت روستائيان در امور روستايي و با ديد تخصصي تر در توسعه روستايي، از ضروريات برنامه ريزي در مباحث اجتماعي به شمار مي رود.وي افزود: برنامه ريزي در راستاي ارتقاي مشارکت اجتماعي روستاها عامل تعيين کننده اي در پيشگيري از مهاجرت روستا به شهر است و حتي ميتوان به مهاجرت معکوس هم اميدوار بود، توسعه و پيشرفت، اعتماد به نفس را در روستائيان ارتقا ميبخشد.وي با اظهار خرسندي از آمار پايين طلاق در شهرستان بهار گفت: خيلي از معضلات و مشکلات ما ريشه در فرهنگ سازي دارد و شايد بخش اعظمي از طلاق در کشور ربطي به مسائل اقتصادي ندارد چرا که طبق آمار در بالاي شهر تهران به ازاي هر دو ازدواج يک طلاق ثبت مي شود در حالي که در شهرستان بهار به ازاي هر 10ازدواج يک طلاق ثبت شده که اين موضوع ريشه در فرهنگ غني مردمان شهرستان بهار دارد